× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Pobyty opiekuńczo-lecznicze, czyli wsparcie seniorów

Seniorzy nie zawsze mogą liczyć na spokojną jesień życia. Bywa, że dokuczają im choroby, a nawet — w skrajnych przypadkach — przestają sobie radzić z codziennymi czynnościami. Z tego powodu cierpią oni sami i bliscy w ich otoczeniu. Nie musi tak być! Dla osób starszych, które nie są samodzielne, a nie wymagają hospitalizacji, stworzono placówki opiekuńczo-lecznicze. Pobyt w nich pozwala seniorowi złapać oddech. Co jednak najważniejsze, otrzymuje on niezbędną opiekę medyczną — specjalistyczną, rehabilitacyjną i psychologiczną.

Pobyty opiekuńczo-lecznicze — pomagają seniorom odzyskać sprawność!

Pobyty opiekuńczo-lecznicze w placówkach medycznych pomagają seniorom wrócić do dawnej sprawności. Wspierają ich rozwój umysłowy, zapewniają dostęp do rehabilitacji i terapii. Najczęściej jednak pobyty opiekuńczo-lecznicze są ograniczone czasowo, choć wiele placówek medycznych oferuje usługi długoterminowe. 

Na co może liczyć senior podczas pobytów opiekuńczo-leczniczych? Na:

 • rehabilitacje, 
 • świadczenia lekarskie, 
 • terapie psychologiczne, 
 • leczenie farmakologiczne, 
 • spotkania z dietetykiem, 
 • warsztaty zdrowotne.

Kto może skorzystać z pobytów opiekuńczo-leczniczych?

Placówki medyczne, które oferują pobyty opiekuńczo-lecznicze zostały stworzone z myślą o seniorach, którzy potrzebują wsparcia medycznego i rehabilitacyjnego. Tym, co decyduje o przyjęciu osoby starszej do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie jest zła sytuacja materialna, ale stan zdrowia. 

Wiele placówek medycznych oferuje pobyty opiekuńczo-lecznicze krótko- i długoterminowe. 

Zgodę na przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego powinien wyrazić sam pacjent lub jego opiekun prawny. Jeśli senior jest samotny lub jego stan zdrowia nie pozwala mu podjąć decyzji, wówczas o umieszczeniu go w placówce decyduje sąd opiekuńczy.

Pobyty opiekuńczo-lecznicze są skierowane do kilku grup osób. Są to przede wszystkim osoby starsze i niesamodzielne, które potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach oraz opieki medycznej. Również pacjenci, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, ale potrzebują całodobowej opieki medycznej, mogą skorzystać z tego rodzaju pobytów. Kolejną grupą są pacjenci, którzy oczekują na pobyt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w ramach umowy. 

W przypadku seniorów, do najczęściej występujących chorób wymagających specjalistycznej opieki należą:

 • choroba Alzheimera,
 • demencja starcza, 
 • choroba Parkinsona, 
 • cukrzyca,
 • choroby układu krążenia.

Dodatkowo, u osób starszych często występują powikłania po zawałach serca i udarach mózgu, które mogą mieć trwałe konsekwencje zdrowotne i wymagać długotrwałej opieki medycznej oraz rehabilitacji.

Pobyty opiekuńczo-lecznicze w placówkach medycznych a domy opieki

Pobyty opiekuńczo-lecznicze w placówkach medycznych różnią się od pobytów w domach opieki. Przede wszystkim ośrodki medyczne zapewniają seniorom całodobową opiekę. Osoby starsze z określonym stopniem niesamodzielności nie są w stanie poradzić sobie bez profesjonalnego wsparcia. Jednak pobyty opiekuńczo-lecznicze finansuje seniorom rodzina, płacąc za zakwaterowanie, wyżywienie i dostęp do rehabilitacji. 

Z kolei domy opieki społecznej przeznaczone są dla osób starszych, niepełnosprawnych, nierzadko ich pensjonariuszami są osoby w trudnej sytuacji materialnej. Częściowo pobyt w nim finansuje senior lub jego krewni, a jeśli jego sytuacja finansowa na to nie pozwala, rolę fundatora przejmuje gmina. 

Atrakcje dla seniora podczas pobytu opiekuńczo-leczniczego w placówce medycznej

Placówki medyczne oferujące pobyty opiekuńczo-lecznicze dbają o seniorów, starając się zapewnić im rozrywkę i rozwój umysłowy. Stąd liczne zajęcia o charakterze edukacyjnym, podopieczni mogą też przyjemnie spędzać czas na terenie atrakcyjnego ogrodu. Aby umilić osobom starszym pobyt w ośrodku medycznym, personel organizuje przedstawienia teatralne, spotkania odpustowe, a także dancingi. Dzięki temu osoby w podeszłym wieku mogą zaangażować się w życie kulturalne i rozrywkowe, co pozwala im choć na chwilę zapomnieć o swoich dolegliwościach. 

Twoja bliska starsza osoba cierpi na demencję, boryka się z chorobą neurodegeneracyjną lub nie może odzyskać zdrowia po przebytym udarze? Zapewnij jej pobyt opiekuńczo-leczniczy w placówce medycznej i pomóż odzyskać siły!

Skorzystaj z możliwości pobytu opiekuńczo-leczniczego https://betamed.pl/opieka-nad-seniorem/pobyt-opiekunczo-leczniczy/

You may also like