× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
ile kosztuje pobyt w domu seniora

Domy spokojnej starości, nazywane również domami seniora, to placówki, świadczące całodobową opiekę nad mieszkańcami, oferując im jednocześnie szereg dodatkowych usług. Ich rolą będzie więc nie tylko troska o bezpieczeństwo podopiecznych oraz o zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, ale również udział w codziennym życiu seniorów, ich aktywizacja, a często również rehabilitacja czy organizacja wsparcia duchowego dla osób wierzących. Rosnące zapotrzebowanie na tego typu miejsca spowodowało, że na terenie całego kraju powstaje coraz więcej zarówno państwowych, jak i prywatnych domów opieki. Osobom, które zastanawiają się nad takim rozwiązaniem, podpowiadamy, ile kosztuje pobyt w placówce w 2023 r.

Jak działają domy opieki?

Domy opieki społecznej w naszym kraju funkcjonują na podstawie stosownego ustawodawstwa. Będzie to przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 8 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, a także Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z wymienionymi dokumentami, najważniejszą rolą tego typu placówek, będzie sprawowanie całodobowej opieki nad podopiecznymi. Ich mieszkańcami stają więc się z reguły osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.

Kto może zostać mieszkańcem domu opieki?

Najczęściej występującymi przeszkodami w codziennej egzystencji są wiek i związane z nim schorzenia, ale również warunki rodzinne i materialne. Na ogół mieszkańcami domów opieki zostają więc osoby samotne, potrzebujące całodobowego wsparcia o różnorodnym charakterze. Mogą one zamieszkać w państwowych placówkach, choć wiele osób decyduje się również na prywatne domy opieki o wyższym standardzie. Takim miejscem jest np. prywatny dom opieki Holi-Care ul. Wojów 2, 32-830 Wojnicz, Tel: 535 914 874, którego ofertę sprawdzić można pod adresem holi-care.pl i który oferuje swoim podopiecznym nie tylko fachowe wsparcie wykwalifikowanych pracowników, ale również zbilansowane posiłki, opiekę terapeutyczną oraz usługi medyczne, świadczone na najwyższym poziomie. To szansa, by przeżyć godnie ostatni etap życia, spędzając czas wolny z rówieśnikami i otrzymując fachowe wsparcie i pomoc w razie wystąpienia takiej konieczności.

cennik domu seniora

Co warunkuje ceny pobytu w domu seniora?

Ceny domów seniora uwarunkowane są przez cały szereg różnorodnych czynników. Jednym z nich będzie z pewnością czas pobytu, który może przybierać formę długoterminowej opieki lub krótkotrwałego wsparcia. Taka opieka krótkoterminowa dotyczy na ogół osób starszych i niepełnosprawnych, które potrzebują pomocy w powrocie do zdrowia np. po pobycie w szpitalu. Bardzo często takie wsparcie połączone jest z intensywną rehabilitacją.

Tutaj sprawdzisz cennik domu opieki, w którym oferowane są zarówno pobyty krótko, jak i długoterminowe. Jednak na wysokość opłat będzie wpływać także standard opieki i zakres świadczonego wsparcia. Wykwalifikowany personel, klimatyzowane pokoje czy dodatkowa rehabilitacja to kolejne, niezwykle istotne czynniki, determinujące wysokość comiesięcznych opłat. Ostatnim z nich będzie z kolei lokalizacja wybranego domu opieki. Naturalne otoczenie i brak miejskiego zgiełku to niewątpliwe atuty, przekładające się jednak na cenę pobytu.

Jak kształtują się ceny za domy opieki w poszczególnych województwach?

Jak już zostało wspomniane, lokalizacja w znacznej mierze determinuje wysokość opłat za pobyt w domu opieki. Najtańsze pod tym względem będzie województwo lubelskie, w którym opłata miesięczna wynosi średnio 4000 zł. Nieco drożej, bo ok. 4200 zł, seniorzy muszą zapłacić za domy spokojnej starości, położone w województwach lubuskim, łódzkim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Jak pokazują statystyki, najdroższe placówki zlokalizowane są w województwie mazowieckim. Tutaj za pobyt stały należy zapłacić już ok. 4700 zł miesięcznie. Nieco mniej, bo 4500 zł, płacą pensjonariusze w małopolskich, opolskich, śląskich i zachodniopomorskich domach opieki. Warto podkreślić jednocześnie, że koszty nie obejmują z reguły leków stałych, pampersów i pieluchomajtek oraz dodatkowych wizyt specjalistycznych, za które należy zapłacić z również z własnej kieszeni.

You may also like