Kursy mindfulness - trening uważności
Współczesność to nieustanny bieg, swego rodzaju pogoń za kolejnymi wyzwaniami zawodowymi, terminami zleceń, koniecznością godzenia pracy i życia rodzinnego oraz rozwojem, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku pracy. Wszystko to może rodzić stres, problemy z koncentracją i snem oraz rozdrażnienie. Nic zatem dziwnego, że znalezienie własnego „ja” oraz osiągnięcie spokoju duszy nie jest obecnie łatwe. Istnieją jednak techniki i praktyki takie jak mindfulness, które pozwalają zwrócić się w stronę wewnętrznego spokoju i ładu, zmieniając codzienne funkcjonowanie człowieka i pozwalając mu dostrzegać więcej.

Czym jest mindfulness?

Mindfulness, czyli uważność to pewnego rodzaju świadomość, umożliwiająca skupienie swojej uwagi na trwającym w tej chwili momencie naszego życia. Jest to trening umysłu pozwalający na kierowanie naszej uwagi na to, co aktualnie robimy, bez wybiegania myślami poza daną czynność. Warto także dodać, że chociaż mindfulness wywodzi się ze starożytnych buddyjskich praktyk, obecnie nie ma związku z żadną religią. Twórcą treningu uważności jest amerykański psychiatra Jon Kabat-Zinn, który zauważył, jak ogromny i pozytywny wpływ kursy mindfulness mają na osoby borykające się z negatywnymi uczuciami, napięciem oraz obniżoną chęcią do codziennego funkcjonowania.

Jak wygląda praktyka mindfulness?

Praktykę mindfulness można podzielić na dwa aspekty: formalny i nieformalny. Pierwszy z nich to wykonywanie ćwiczeń rozwijających uważność, takich jak joga i medytacje. Drugi to, z kolei kierowanie się regułami uważności każdego dnia, w trakcie nawet najprostszych czynności. Oba te aspekty pozwolą nam uzmysłowić sobie, że działanie na „autopilocie”, nie zawsze przynosi spodziewane efekty, a uważne życie umożliwia uniknięcie wielu problemów i rozczarowań. Życie poprzez automatyczne wykonywanie większości prostych czynności nie jest, oczywiście złe. Pozwala na rozwój krytycznego myślenia i dokonywania wartościowych analiz. Niestety, jeśli zaczyna ono dominować w naszej codzienności, może znacznie utrudnić nam skupienie, a nawet odpoczynek. Praktyka mindfulness pozwala wyłączyć tego „autopilota”, dzięki czemu przytomnie i świadomie angażujemy się w wydarzenia naszego życia. Codzienna praktyka uważności pozwala na znaczną redukcję stresu, poprawę pamięci oraz koncentracji. Mindfulness pobudza również naszą kreatywność i umożliwia nam szybsze zasypianie. Co ciekawe, badania udowodniły, że praktyka uważności jest w stanie zredukować przewlekły ból oraz wspomóc organizm w walce z chorobami, takimi jak stany lękowe, depresja oraz zaburzenia odżywiania. Istotne jest tutaj, by ćwiczenia te traktować, jako osobisty wybór, a nie swego rodzaju wyzwanie. Ma to być życzliwa ciekawość, a nie kolejne zadanie wykonywane pod presją czasu. Mindfulness - samodzielne ćwiczenia rozwijające uważność

Codzienne ćwiczenia uważności

Mindfulness to praktyka, która nie wymaga posiadania specjalnych sprzętów czy gadżetów. Wystarczy jedynie skupienie, które można wykorzystać do kilku prostych ćwiczeń wykonywanych w ciągu dnia, które bez wątpienia pomogą nam rozwinąć w sobie pokłady uwagi, na to, co dzieje się wokół nas:
  • świadoma pobudka – warto sprawić, by codzienne przebudzenie nie było jedynie szybkim i automatycznym wyłączeniem budzika i podniesieniem się z łóżka. Kilka głębszych oddechów czy obserwowanie swoich ruchów w trakcie wstawanie pozwala na zaangażowanie naszej świadomości w proces pobudki;
  • nieformalna przerwa – zatrzymanie się na moment w trakcie wykonywania codziennych obowiązków pozwala uświadomić sobie, co robimy, gdzie jesteśmy i jak możemy zadbać o swoje potrzeby;
  • świadome wykonywanie drobnych czynności – trening uważności możemy wykonywać już poprzez świadome przeprowadzenie chociaż jednej, nawet drobnej czynności dnia codziennego. Może to być picie porannej kawy, zmywanie a nawet ubieranie się. Istotne jest tutaj skupienie na samym procesie, bez rozmyślania o innych sprawach, przyszłości czy też przeszłości;
  • skupienie się na oddechu – pozwala ono na uspokojenie się oraz wyciszenie. Już kilka głębszych oddechów w trakcie wykonywania jakiejś prostej czynności rozwija naszą uważność i głębsze odczuwanie momentu;
  • świadomość rozproszenia – bycie osoba świadomą istniejących rozproszeń pozwala nam w pełni podjąć decyzję o tym, czy chcemy podążać w kierunku tego rozproszenia, czy może skierować swoją uwagę na uważność i właściwe tory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may also like