× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
warsztaty arteterapeutyczne
Osoby, dla których zainteresowania z zakresu sztuki są równie ważne jak chęć pomocy innym, mogą śmiało myśleć o karierze arteterapeuty. Ta forma psychoterapii jest obecnie coraz popularniejsza, a wiele osób uzyskuje znaczącą poprawę stanu zdrowia dzięki jej zastosowaniu. Może ona przybierać różnorodne formy. Pożądane efekty daje zarówno kontakt z malarstwem, jak i z muzyką bądź filmem. Jak się okazuje – droga do kariery w tym zawodzie nie musi być wcale trudna. Warto zainteresować się nią nie tylko ze względu na własne pasje, lecz również na perspektywy zawodowe, jakie może otworzyć.

Jak zostać arteterapeutą?

Arteteraputa wykorzystuje w swojej pracy różnorodne techniki, związane zarówno z tworzeniem sztuki, jak i z obcowaniem z nią. Działania te mają pomóc osobom, mającym różnorodne problemy emocjonalne. Terapia tego typu może przybierać postać zajęć indywidualnych lub grupowych. W każdym z omawianych wypadków powinna odbywać się jednak pod okiem specjalisty. Zdobycie odpowiednich kwalifikacji w tym zawodzie nie sprawia jednak większych trudności, a pomocne w ich uzyskaniu mogą być nowoczesne metody kształcenia. Profesjonalne szkolenia i kursy są ku temu świetną okazją. Zobacz wpis “Planujesz studia z arteterapii? Sprawdź Akademie Arteterapii!” i zapisz się na profesjonalny kurs w Centrum Arteterapii SensArte, który jest świetnym uzupełnieniem studiów dla terapeutów, psychologów, coachów czy pedagogów.

Wymagania wobec arteterapeuty

Warto zauważyć, że wykonywanie zawodu arteterapeuty nie jest obecnie w Polsce szczegółowo regulowane przez normy prawne. Teoretycznie terapię przez sztukę może prowadzić każda osoba, która wykaże się co najmniej średnim wykształceniem. Jedynie niektóre typy zajęć z tego zakresu wymagają szczególnych kwalifikacji – na przykład te, które prowadzone są w placówkach medycznych psychiatrycznych lub przedszkolnych: osoba, która będzie chciała się ich podjąć, musi wykazać się odpowiednimi uprawnieniami potwierdzonymi dyplomem ukończenia studiów, np. pedagogicznych Obecnie pustkę w zakresie braku regulacji prawnych starają się wypełnić stowarzyszenia arteterapeutów, organizując własne kursy i szkolenia z arteterapii online przyznające certyfikaty oraz studia podyplomowe poświadczające umiejętności w zakresie terapii przez sztukę. Odbycie tego rodzaju kursów może znacząco ułatwić karierę i wpłynąć na szanse znalezienia pracy w tym zawodzie. Należy jednak mieć świadomość, że praca ta nie należy do najłatwiejszych. Stały kontakt z ludźmi, z których znaczna część doświadcza różnorodnych zaburzeń i problemów emocjonalnych, sam w sobie może być trudny. Co więcej, wyobrażenia podopiecznych odnośnie przebiegu pracy terapeutycznej często odbiegają od rzeczywistości. Osoba, zajmująca się arteterapią, musi więc wykazać jednocześnie odpowiedni poziom empatii i cierpliwości, by swoim zachowaniem nie zniechęcić podopiecznego do udziału w pracach grupy, a jednocześnie być na tyle komunikatywna i kreatywna, by móc skutecznie prowadzić zajęcia, zarówno indywidualne, jak i grupowe. arteterapeuta

Artetarapeuta – perspektywy zawodowe

Specjaliści od terapii sztuką znajdują obecnie zatrudnienie w różnych miejscach. Mogą to być przykładowo:
  • szkoły i ośrodki wychowawcze,
  • psychiatryczne i zakłady opiekuńcze,
  • domy opieki nad osobami starszymi,
  • domy kultury,
  • ośrodki rozwojowe, terapeutyczne lub pedagogiczno – terapeutyczne
  • przedszkola
Oczywiście powyższa lista nie uwzględnia wszystkich placówek, w których arteterapeuta może znaleźć zajęcie. Zawód ten jest z pewnością perspektywiczny, a jego wykonywanie może przynieść nam nie tylko atrakcyjne zarobki, lecz również osobistą satysfakcję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like