× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
odtruwanie alkoholowe
Alkohol zawiera wiele substancji chemicznych, które mają negatywny wpływ na nasz organizm. Długotrwałe picie alkoholu powoduje zmiany w funkcjonowaniu mózgu, serca, układu nerwowego, niszczy wątrobę. Alkohol uzależnia psychicznie i fizycznie, dlatego jego odstawienie powoduje gwałtowne reakcje organizmu.

Co to jest ciąg alkoholowy?

Osoby silnie uzależnione od alkoholu często popadają w ciąg alkoholowy, nazywany także cugiem. Ciągłe picie może trwać kilkanaście dni, wiele tygodni, a nawet wiele lat. W tym ostatnim wypadku występuje niedobór płynów, minerałów, witamin. Zaburzeniu ulega gospodarka jonowo-elektrolitowa. Ciąg alkoholowy jest bardzo niebezpieczny, stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osoby uzależnionej. Zwiększa ryzyko zawału serca, udaru mózgu, zatoru płucnego oraz padaczki alkoholowej.

Na czym polega odtruwanie alkoholowe?

W zaawansowanym stadium choroby alkoholowej konieczne jest przeprowadzenie detoksu alkoholowego pod kontrolą lekarza. Niektórzy uważają, że detoks alkoholowy można przeprowadzić w domu, pijąc dużo płynów oraz uzupełniając elektrolity. Ten sposób sprawdzi się jednak tylko w przypadku jednorazowego zatrucia alkoholem. W przypadku detoksu alkoholowego osoby uzależnionej leczenie jest bardziej skomplikowane. Lekarz poza płynami ustrojowymi wprowadza leki, które łagodzą dolegliwości fizyczne i psychiczne nagłego odstawienia alkoholu. Do najczęściej występujących należą:
  • bóle mięśni, głowy,
  • nudności oraz wymioty,
  • problemy ze snem,
  • rozdrażnienie,
  • agresja,
  • majaki alkoholowe.
Stosowanie odpowiednich leków nie tylko zmniejsza te dolegliwości, ale także zmniejsza uczucie głodu alkoholowego.

Jak przebiega odtrucie alkoholowe?

Detoks alkoholowy jest pierwszym etapem wychodzenia z uzależnienia od alkoholu. Dopiero potem można rozpocząć właściwą psychoterapię. W zależności od indywidualnych predyspozycji, odtruwanie alkoholowe trwa od 7 do 10 dni. Zawsze musi być przeprowadzane pod nadzorem lekarza. Nie musi jednak odbywać się w ośrodku zamkniętym. Istnieją poradnie, które przeprowadzają odtrucie alkoholowe w warunkach domowych, ale oczywiście pod kontrolą wyspecjalizowanego lekarza. Ta ostatnia stosowana jest przede wszystkim w przypadku osób, które ze względów osobistych chcą zachować dyskrecję. Na podstawie bardzo dokładnego wywiadu oraz wyników badań lekarz ustala przebieg detoksu alkoholowego. Najczęściej obejmuje on równoczesne uzupełnianie płynów z elektrolitami (kroplówki) oraz leczenie farmakologiczne. Zadaniem leków jest zmniejszenie głodu alkoholowego, obniżenie ciśnienia, odbudowa wątroby, zmniejszenie dolegliwości fizycznych spowodowanych odstawieniem alkoholu. Lekarz także dokładnie informuje pacjenta o przebiegu odtruwania alkoholowego i dolegliwościach, z którymi może się spotkać. W przypadku leczenia domowego lekarz pozostaje w stałym kontakcie telefonicznym. W trakcie odtruwania pacjent jest stale monitorowany, a badania są powtarzane w celu sprawdzania poziomu toksyn w organizmie i innych parametrów. W przypadku przeprowadzania detoksykacji alkoholowej w warunkach domowych, bardzo ważne jest także odpowiednie poinformowanie rodziny o problemach, którym będą musieli stawić czoła. Choć wydaje się, ze detoks trwa tylko kilka dni, to w tym czasie osoba uzależniona przeżywa różne kryzysy spowodowane dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi. Mogą wystąpić ataki agresji, ale także stany depresyjne. Najważniejsze jest jednak spokojne i konsekwentne postępowanie. W okresie odtruwania alkoholowego uzależniony i rodzina otrzymują wsparcie psychologa uzależnień.

Co po odtruciu alkoholowym?

Odtrucie alkoholowe to tylko pierwszy krok do życia w trzeźwości. Zgodnie z zaleceniami lekarza nadal należy kontynuować leczenie farmakologiczne. Drugim bardzo ważnym krokiem jest psychoterapia. To ona pozwala trwale zmienić dotychczasowe życie i zerwać z nałogiem. Celem sesji terapeutycznych jest po pierwsze zdiagnozowanie przyczyn uzależnienia, a po drugie budowanie motywacji do zmiany dotychczasowego stylu życia. Bardzo ważną rolę na tym etapie odgrywa wsparcie najbliższych. To właśnie chęć odbudowy relacji z dziećmi i współmałżonkiem jest bardzo silnym bodźcem do zerwania z nałogiem alkoholowym. Tylko przeprowadzenie obu etapów leczenia alkoholizmu może przynieść trwałe wyjście z nałogu alkoholowego i życie w trzeźwości. W ośrodku zamkniętym trwa to miesiąc, później można liczyć na pomoc otwartych grup. Działają one przy ośrodkach leczenia uzależnień lub przy klubach Anonimowych Alkoholików.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like